การสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2003

การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 2003

การเรียกใช้งานโปรแกรมมีลักษณะคล้ายๆ กับการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วๆไป

คือ คลิกปุ่มคำสั่ง Start -> Program -> Microsoft Office -> Microsoft Office Publisher 2003

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Publisher

Title Barแสดงชื่อโปรแกรม, ชื่อไฟล์

􀁙 Control Button ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ประกอบด้วยปุ่ม   Minimize, Maximize/Restore, Close

􀁚 Menu Bar แถบเมนูควบคุมคำสั่งการทำงานของโปรแกรม

􀁛 Toolbars แถบเครื่องมือใช้งานหลัก

􀁜 Ruler Bar แถบไม้บรรทัด

􀁝 Objects Toolbar แถบเครื่องมือจัดการกับวัตถุ

􀁞 Task Pane บานหน้าต่างงาน

􀁟 Page หน้าเอกสารงาน

􀁠 Work Area พื้นที่ทำงาน

􀁡 Scroll Bar แถบเลื่อนดูงาน

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher

Start>Programs>Microsoft Office> Microsoft Publisher


ให้เลือกไปที่ Publications for Print แล้วเลือกไปที่ Brochures ซึ่งจะมีรูปแบบให้เราเลือกมากมายแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น Information, Event, Price List ในที่นี้จะเลือกในส่วนของ Information มาใช้งาน เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏ Template มากมายให้เราเลือกใช้ หากต้องการเลือกแบบไหนให้คลิกที่แบบนั้น

เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้วให้เราคลิกเลือกรูปแบบนั้นเพื่อสร้างเอกสารตามรูปแบบ Template ที่เราได้เลือกไว้

ซึ่งจะมีลักษณะดังรูป

แผ่นพับที่ได้สร้างขึ้นมานั้น จะมี 2 หน้าซึ่งเราสามารถสลับระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังได้

เมื่อต้องการที่จะใส่ข้อความลงไปในแผ่นพับของเรา ก็เพียงแต่เอาเมาส์ไปคลิกตำแหน่งที่ต้องการที่จะใส่ข้อความ    จากนั้นก็พิมพ์แทนที่ข้อความเก่าใน Template ได้เลย และสามารถปรับแต่งข้อความได้ ไม่ว่าจะเป็น สี รูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า การจัดคำ ซึ่งปรับแต่งได้ตามใจและมีวิธีการปรับเหมือนกับใน Word นั่นเอง

คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

การใส่รูปภาพให้กับแผ่นพับ

เราสามารถที่จะใส่รูปภาพต่างๆ ลงไปในแผ่นพับ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในแผ่นพับของเราได้ โดยเลือกที่ Insert>Picture>From File… แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ หรือถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนรูปภาพที่มีอยู่ใน Template ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนก่อน แล้วเลือกที่ปุ่ม Insert Picture ที่อยู่บนแถบเมนูรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน ดังรูป

การ Save แผ่นพับที่ทำเสร็จแล้ว

เมื่อเราสร้างแผ่นพับของเราเรียบร้อยแล้ว เรื่องสำคัญที่ลืมไปไม่ได้นั่นคือการ Save แผ่นพับของเราเพื่อไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเอง ซึ่งทำได้โดยไปที่ File>Save As…

เลือก Save As…จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิก save ดังรูป

เมื่อ Save เรียบร้อยแล้ว ก็ Print ออกมาและพับให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นพับสวยๆ ไปใช้งานในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีที่แสนจะง่ายดายแล้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: