การสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2003

การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 2003

การเรียกใช้งานโปรแกรมมีลักษณะคล้ายๆ กับการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วๆไป

คือ คลิกปุ่มคำสั่ง Start -> Program -> Microsoft Office -> Microsoft Office Publisher 2003

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Publisher

Title Barแสดงชื่อโปรแกรม, ชื่อไฟล์

􀁙 Control Button ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ประกอบด้วยปุ่ม   Minimize, Maximize/Restore, Close

􀁚 Menu Bar แถบเมนูควบคุมคำสั่งการทำงานของโปรแกรม

􀁛 Toolbars แถบเครื่องมือใช้งานหลัก

􀁜 Ruler Bar แถบไม้บรรทัด

􀁝 Objects Toolbar แถบเครื่องมือจัดการกับวัตถุ

􀁞 Task Pane บานหน้าต่างงาน

􀁟 Page หน้าเอกสารงาน

􀁠 Work Area พื้นที่ทำงาน

􀁡 Scroll Bar แถบเลื่อนดูงาน

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher

Start>Programs>Microsoft Office> Microsoft Publisher


ให้เลือกไปที่ Publications for Print แล้วเลือกไปที่ Brochures ซึ่งจะมีรูปแบบให้เราเลือกมากมายแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น Information, Event, Price List ในที่นี้จะเลือกในส่วนของ Information มาใช้งาน เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏ Template มากมายให้เราเลือกใช้ หากต้องการเลือกแบบไหนให้คลิกที่แบบนั้น

เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้วให้เราคลิกเลือกรูปแบบนั้นเพื่อสร้างเอกสารตามรูปแบบ Template ที่เราได้เลือกไว้

ซึ่งจะมีลักษณะดังรูป

แผ่นพับที่ได้สร้างขึ้นมานั้น จะมี 2 หน้าซึ่งเราสามารถสลับระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังได้

เมื่อต้องการที่จะใส่ข้อความลงไปในแผ่นพับของเรา ก็เพียงแต่เอาเมาส์ไปคลิกตำแหน่งที่ต้องการที่จะใส่ข้อความ    จากนั้นก็พิมพ์แทนที่ข้อความเก่าใน Template ได้เลย และสามารถปรับแต่งข้อความได้ ไม่ว่าจะเป็น สี รูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า การจัดคำ ซึ่งปรับแต่งได้ตามใจและมีวิธีการปรับเหมือนกับใน Word นั่นเอง

คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

การใส่รูปภาพให้กับแผ่นพับ

เราสามารถที่จะใส่รูปภาพต่างๆ ลงไปในแผ่นพับ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในแผ่นพับของเราได้ โดยเลือกที่ Insert>Picture>From File… แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ หรือถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนรูปภาพที่มีอยู่ใน Template ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนก่อน แล้วเลือกที่ปุ่ม Insert Picture ที่อยู่บนแถบเมนูรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน ดังรูป

การ Save แผ่นพับที่ทำเสร็จแล้ว

เมื่อเราสร้างแผ่นพับของเราเรียบร้อยแล้ว เรื่องสำคัญที่ลืมไปไม่ได้นั่นคือการ Save แผ่นพับของเราเพื่อไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเอง ซึ่งทำได้โดยไปที่ File>Save As…

เลือก Save As…จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิก save ดังรูป

เมื่อ Save เรียบร้อยแล้ว ก็ Print ออกมาและพับให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นพับสวยๆ ไปใช้งานในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีที่แสนจะง่ายดายแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: